Vállalati önkéntesség Magyarországon


A Magyar Adományozói Fórum 2011. április 1. és május 31. között a CID Kft. segítségével egy széleskörű felmérést készített, melyben hazánk nettó árbevétel alapján összeállított TOP200 vállalatainak önkéntességhez kapcsolódó gyakorlatát vizsgálta az Önkéntesség Európai Évében.

Az alábbi kérdésekre válaszolt közel 38 nagyvállalat:

 • Az Önök vállalata teremt-e lehetőséget a munkatársak számára önkéntes munkavégzésére?
 • A munkatársak önkéntes munkavégzése munkaidőben történik?
 • Milyen módon mérik fel az önkéntes munkára vonatkozó igényeket, szükségleteket?
 • A vállalati önkéntes programok kinek a javaslata alapján kerülnek meghatározásra?
 • Vállalata mely részlegei vesznek részt a munkatársak önkéntes munkájának tervezésében, szervezésében?
 • Milyen célok játszanak szerepét Önöknél a munkatársak önkéntes munkavégzésének támogatásakor, szervezésekor?
 • Milyen jellegű önkéntes tevékenységekben vesznek részt leggyakrabban cégük munkatársai?
 • Követik vagy számszerűsítik bármilyen módon a vállalati önkéntes tevékenységeket
 • A vállalati önkéntes tevékenységek értékét beleszámítják a vállalat éves támogatásainak értékébe?
 • A vállalat szokott-e a munkatársak által végzett önkéntes munka mellett pénzbeli támogatás is nyújtani a kiválasztott civil szervezet(ek)nek?
 • A vállalat a munkatársak kezdeményezésére megvalósított önkéntes projektek esetén fedezi-e a munkavégzéshez szükséges eszközök és/vagy az utazás költségeit?
 • Utánkövetik vagy számszerűsítik bármilyen módon a vállalati önkéntes tevékenységeknek hatását
 • Eddigi tapasztalatai szerint elsősorban mely területen jelentkezett az Önök vállalatánál az önkéntes munka pozitív hatása?
 • Az elmúlt években a gazdasági válság hatására nagyobb hangsúlyt kapott-e támogatási gyakorlatukban az önkéntes munka?
 • Előreláthatólag 2011-ben növekszik-e vállalatuknál a munkatársak önkéntes munkaóráinak száma?

Kérjük, töltse le az összefoglalót!

Kérjük, töltse le a sajtóanyagot!