Miért érdemes igénybe venni?


A legkörültekintőbben kialakított stratégia sem éri el célját, ha megvalósítása folyamán nem tudjuk rendszerezni és követni a felhasznált forrásainkat, az elért eredményeket, és a megfelelő monitoring hiánya miatt hiányzik a megfelelő visszacsatolás.

Ez különösen igaz a vállalatok társadalmi befektetéseire, hiszen ennek eredményei, hatása nem mutathatók ki pusztán az általánosan használt  üzleti mutatókkal.

Ebben nyújt segítséget az LBG-modell és módszertana, amely

  • egyértelmű és részletes útmutatást ad a támogatási tevékenység szakmai-és költséghatékonyságának vizsgálatához
  • segíti a támogatásként nyújtott erőforrások és az azok által elért eredmények, hatások beazonosítását, forintosítását, összevetését
  • lehetővé teszi a társadalmi befektetési gyakorlat hatékonyabb tervezését és folyamatos továbbfejlesztését
  • rendszerezett és bármikor lehívható adatokat biztosít a programok utánkövetéséhez, értékeléséhez
  • lehetővé teszi a benchmarkingot, az információ megosztást, az egymástól való tanulást más hazai vállalatokkal, ugyanakkor az egyes vállalatokra vonatkozó információk maximális titokban tartását garantálja
  • könnyen áttekinthető riportokkal segíti a társadalmi befektetések által teremtett értékek bemutatását, a munkatársak, a menedzsment és a fogyasztók felé.

Jobb oldalon az oldalmenüben további információkat talál a programról.